Rank a Brand

Hoe duurzaam is American Apparel?

American Apparel & duurzaam


American Apparel
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

American Apparel heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre American Apparel zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Gildan Activewear Inc.
Hoofdkantoor: Los Angeles, California, USA
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Bags, Shirts, Pullover, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & American Apparel?

American Apparel Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 21 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Hoewel American Apparel heeft een kleinere footprint van het klimaat dan haar concurrenten, voorziet het bedrijf openbaar niet de details van deze koolstof-voetafdruk (of waar deze te vinden) op haar website. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? American Apparel rapporteert aan het gebruiken van 15% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen. Dit werd gegenereerd door de zonnepanelen van eigen merk. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? American Apparel communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? American Apparel communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Score-unknown   Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? American Apparel heeft een 'Organic collectie' gemaakt van 100% USDA Organic gecertificeerde en bestrijdingsmiddelen gratis katoen. Bovendien, American Apparel stelt zijn altijd op zoek naar meer milieuvriendelijke materialen. Het is echter niet duidelijk welk percentage van het totale volume deze vertegenwoordigen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? De productie van American Apparel kleding is dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische gebruik en water beleid tijdens de productie. Deze certificering geldt voor sommige producten van de gehele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Hoewel sommige van American Apparel collectie die gots is gecertificeerd, blijft het onduidelijk of de chemische doelgroepen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de productie van American Apparel hele kledingstuk productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? American Apparel verslag niet over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? American Apparel implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het afval, zoals het gebruik van gerecycleerde vezels garens, en schattingen (effectief door 2014), dat per week gemiddeld 125.000 lbs van textiel en 25.000 pond van papier, plastic en karton is gerecycled. Dit is bijna al hun productie-afval. Maar, meer recente cijfers worden niet gepubliceerd. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? American Apparel rapporteren niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? American Apparel biedt een Code of Conduct (CoC), maar dit is niet een leverancier CoC. Bovendien, met betrekking tot haar eigen activiteiten in de VS, deze CoC voldoet niet aan alle verplichte normen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Score-unknown   Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Score-unknown   Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? American Apparel communiceert dat het verticaal geïntegreerd. Dit betekent productbewerking, distributie, marketing, boekhouding, ontwerp en retail zijn onder hetzelfde dak (in LA). Het bedrijf beheert bijna elke stap van de productieketen. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? American Apparel verwijst naar het certificeringssysteem GOTS (waaronder ook sociale normen), maar het is niet duidelijk welk percentage van de jaarlijks volume is gecertificeerd. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? American Apparel communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectieve initiatief of de aankoop van een erkende leverancier, op zijn website. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? American Apparel rapporteert niet of maatregelen op de (levering van) productie faciliteiten worden uitgevoerd om te bereiken praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit verbeterd. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? American Apparel rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de fabrieken (leveren). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Hoewel van American Apparel collectie is GOTS-gecertificeerd, het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume zo compatibel tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij, zoals SA8000 of GOTS is geverifieerd. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? American Apparel rapporteert aan 12-14$ per uur betalen voor zijn werknemers van de fabriek in Californië, die duidelijk boven het niveau van de minimumloon in Californië (10,50$ in 2017). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? American Apparel rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Het blijft onduidelijk of ten minste 50% van het productievolume van American Apparel weefsel productie als beantwoordend aan tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij, zoals GOTS is geverifieerd. Bron