Rank a Brand

Hoe duurzaam is Alchemist?

Alchemist & duurzaam


Alchemist-logo
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 18 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Alchemist heeft het B-label behaald. Alchemist behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere modemerken. Er zijn echter nog verbeterpunten

Merkhouder: Alchemist Fashion B.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Casual kleding
Categorieën : Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Alchemist?

Alchemist Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 31 October 2017 door Judith
Laatst gecontroleerd: 31 October 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Alchemist implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld met betrekking tot de logistiek en energie-efficiëntie in haar gebouwen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Alchemist publiceert geen het klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Alchemist communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Alchemist noemt het een doel om het klimaat voetafdruk heeft, maar geeft niet het streefpercentage, het referentiejaar en het streefjaar. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Alchemist implementeert maatregelen zijn productie keten emissies om laag te houden. De leverancier van de Oostenrijkse stof voor Tencel genereert bijvoorbeeld bio-energie on-site voor 80% van zijn energieverbruik. Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, rond 61,6% van Alchemist de hele collectie is gemaakt van meer duurzame grondstoffen, namelijk gerecycled denim, gerecycleerd linnen, Tencel en biologisch katoen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? De productie van de Alchemist kleding is dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor de items die zijn gemaakt van organische katoen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Alchemist communiceert dat bijvoorbeeld Azo-kleurstoffen, ftalaten en PFC niet in de productie van alle haar kleding gebruikt zijn. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Alchemist implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, zoals biologisch afbreekbare verpakking en tasjes van biologisch katoen. Echter zijn concrete statistische resultaten van zijn verpakking materialen voetafdruk niet publiekelijk gemeld nog. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Alchemist communiceert niet geen concrete informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Alchemist actief moedigt consumenten te recyclen kleren, bijvoorbeeld versleten kleren geven een tweedehands winkel of te repareren. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alchemist is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Zie voor arbeid normen FWF, koppeling vragen 2 & 3 hieronder. In de ILO-normen zijn alle deze normen vermeld (standaarden 1,2,3,7) (zie link van volgende vraag). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In FWF arbeidsnormen: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (Zie koppeling normen 5,6,8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In FWF arbeidsnormen: Dit recht wordt vermeld, met verwijzing naar middelen voor de situatie van de wet beperkingen parallel. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Alchemist heeft een lijst van haar huidige directe leveranciers niet gepubliceerd. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Alchemist is een lid van Fair Wear Foundation (FWF). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Alchemist is een lid van FWF. Deze organisatie is een Multi stakeholder-initiatief, dus onafhankelijke maatschappelijke organisaties zoals NGO's hebben een beslissende stem. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Alchemist rapporteert niet duidelijk of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Alchemist is een openbaar beschikbare jaarlijkse controleverslag op de website van FWF. In 2016, 86% van het productievolume van de Alchemist werd onder controle op kleding fabrikant niveau (zie link, pagina 3). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Tweederde van de Alchemist productievolume is gemaakt in Portugal, dat is een laag risico land in termen van zwakke arbeidsomstandigheden, volgens FWF (zie link, pagina 9 & 12). " Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Alchemist uitgevoerd volgens FWF, een leefbaar loon analyse met twee andere FWF lid merken op een van hun belangrijkste leveranciers in Portugal. Dit was de aanpak van een productie-locatie waaruit uiteindelijk bleek dat deze productielocatie kunnen betalen van haar medewerkers wonen lonen (zie link, bladzijde 10). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Alchemist rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron