Rank a Brand

Hoe duurzaam is Warsteiner?

Warsteiner & duurzaam


Warsteiner
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Warsteiner heeft het C-label behaald. Warsteiner is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: WARSTEINER Brauerei Haus Cramer KG
Hoofdkantoor: Warstein, Germany
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Pilsner, Radler, Alkoholfrei

Weet je meer over duurzaamheid & Warsteiner?

Warsteiner Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 January 2017 door Heinz
Laatst gecontroleerd: 17 January 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Warsteiner implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals verbetering van de energie-efficiëntie in het productieproces en een wind-energiecentrale op het bedrijfsterrein. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Warsteiner teruggebracht zijn voetafdruk CO2e van 26,676 ton in 2013 tot 23,170 ton in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 13% (zie link, bladzijde 17). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Warsteiner noemt het een doel om hun uitstoot van broeikasgassen, maar geeft niet het streefpercentage of het streefjaar (zie link, pagina 6-7, 16-23). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Warsteiner heeft bereikt bereikt over 9,5 kg CO2e per hectoliter van het product voor haar relatieve broeikasgasemissies. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Warsteiner gebruikt alleen 7,66% energie uit hernieuwbare bronnen. Bovendien, bronnen en additionaliteit van de voorziening niet zijn opgegeven duidelijk genoeg (zie link, pagina 16-17). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Warsteiner geeft informatie over de vervoer-broeikasgassen uitstoot van haar producten, maar niet over het vervoer van ingrediënten (zie link, bladzijde 21-23). Bron

Vragen over Milieubeleid

6 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Warsteiner communiceert niet alle informatie over het gebruik van biologisch gecertificeerde grondstoffen in haar producten (zie link, pagina 9-11). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Warsteiner publiceert de water voetafdruk van haar eigen activiteiten. Totaal watergebruik in 2015 was 854,928 m³ uit 1,004,330 m³ in 2013 (zie link, pagina 13). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Warsteiner 3,59 HL waterverbruik per hectoliter van productie in 2015 heeft bereikt (zie link, pagina 13). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Warsteiner verslagen over duidelijke Key Performance indexen (KPI's) die betrekking op totalen van verpakkende materialen/gewicht per eenheid hebben (zie link, pagina 12). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Warsteiner communiceert duidelijke informatie over de te nemen terug, verpakking initiatieven/verbeteracties voor de verpakking, plus de jaarlijkse resultaten (zie link, pagina 12 & 24). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Warsteiner meldt de jaarlijkse afval door type, gewicht, manier van verwijdering en reducties bereikt tussen 2013 en 2015 (zie link, pagina 15). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Warsteiner communiceert niet alle informatie over de globale recycling en hergebruik van de snelheid van de vaste afvalstoffen (zie link, pagina 15). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie