Rank a Brand

Hoe duurzaam is Palm?

Palm & duurzaam


Palm-bier-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Palm heeft het D-label behaald. Palm heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals een beleid om de CO2-uitstoot te beperken, doelstellingen om de impact van verpakkingsmateriaal te verminderen en het recyclen en hergebruik van afval uit het productieproces. Ook genereert Palm een klein deel van de energiebehoefte zelf met eigen zonnepanelen. Er valt echter nog genoeg te doen, zoals het gebruik van biologische of anderszins milieu gecertificeerde ingrediënten.

Merkhouder: PALM Belgian Craft Brewers
Hoofdkantoor: Steenhuffel, Belgium
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Palm?

Palm Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 October 2016 door Annika
Laatst gecontroleerd: 20 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Palm implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van zijn klimaat, zoals de productie van hernieuwbare energie of efficiëntie maatregelen in verband met zijn vlakke voertuig (zie link, pagina 6-10). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Palm publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse emissies van het klimaat te verminderen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Palm stelt een doel om het klimaat voetafdruk met 5% per jaar. Dit is echter doel is alleen voor het relatieve verbruik van elektriciteit en gas. Een doelwit voor de absolute broeikasgasemissies wordt niet vermeld. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Palm bereikt 9,8 kg CO2e/hl voor haar relatieve broeikasgasemissies (zie link, pagina 6). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Palm meldt dat 100% van haar elektriciteit is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Echter, alleen met betrekking tot zijn eigen geproduceerde energie Palm meldt een procentuele aandeel (7-8%) op het totale energieverbruik (zie link, pagina 8). De bron van de groene energie is ook niet gemeld. Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Palm rapporten over de oorsprong van ingrediënten, maar niet over de verwante broeikasgasemissies (zie link, pagina 11). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Palm meldt dat de meerderheid van zijn grondstoffen is gecertificeerd met betrekking tot de lokale landbouw. Echter, Palm maakt geen melding van gebruik van de biologische gecertificeerde grondstoffen voor haar assortiment (zie link, pagina 11-13). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Palm heeft een volledige water voetafdruk van haar eigen activiteiten (zie link, pagina 5 & 14) gepubliceerd. Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Palm had bereikt 7.4 hl water verbruik hectoliter van de productie in 2012. Recentere cijfers zijn niet opgegeven maar (zie link, pagina 14). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? De recycling stem voor Palm flessen zijn 93,2% in België, en 75,2% in Nederland. Bovendien, voor de labels alleen milieuvriendelijke inkt en lijm wordt gebruikt (zie link, pagina 18). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Palm volgt duidelijke doelstellingen om te minimaliseren van de impact van verpakking. Echter, nog geen balancing over verpakkende materialen wordt doorgegeven. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Palm heeft bereikt een recycling van respectievelijk hergebruik tarief voor de afvalverwerking van meer dan 99,5% (zie link, bladzijde 17). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie