Rank a Brand

Hoe duurzaam is Neumarkter Lammsbräu?

Neumarkter Lammsbräu & duurzaam


Neumarkter Lammsbräu
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 16 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Neumarkter Lammsbräu heeft het B-label behaald. Neumarkter Lammsbräu behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere bier merken.

Merkhouder: Neumarkter Lammsbraeu
Hoofdkantoor: Neumarkt in der Oberpfalz, Germany
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Pilsner, Dunkel, Lagerbier Hell, Radler, Weizen, Alkoholfrei, EU organic

Weet je meer over duurzaamheid & Neumarkter Lammsbräu?

Neumarkter Lammsbräu Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 October 2016 door Mario
Laatst gecontroleerd: 20 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

6 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Neumarkter Lammsbräu implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntie op haar brouwerij maatregelen en de CO2-e uitstoot compenseert (zie link, pagina 34-36 & 74). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Neumarkter Lammsbräu het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2) steeg van 1.436 tonnen CO2e in 2014 naar 1,626 ton van CO2e in 2015. Dit betekent een stijging van rond 13%. Maar alle emissies van de jaren 2014 en 2015 hebben gecompenseerd (zie link, bladzijde 33-35 & 56). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Neumarkter Lammsbräu wil effectief zijn klimaat voetafdruk verminderen tot 2025 jaarlijks met 6% ten opzichte van het voorgaande jaar, die geen compenserende maatregelen bevat (zie link, pagina 34). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Neumarkter Lammsbräu een CO2e emissies efficiëntieniveau (Scope 1 & 2) van 9,11 kg/hl CO2e heeft bereikt (zie link, pagina 59). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Neumarkter Lammsbräu maakt gebruik van 22,3% energie uit hernieuwbare bronnen. Daardoor is de elektriciteit volledig afkomstig van Natur Energie AG (zie link, bladzijde 51). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Neumarkter Lammsbräu het klimaat voetafdruk voor het vervoer van ingrediënten heeft gepubliceerd en meldt dat 96% van de grondstoffen voor bier lokaal waren afkomstig (< 100 km afstand van de brouwerij) in 2015. Met het vervoer van grondstoffen voor bier, 12 ton CO2e werden uitgestoten voor het vervoer van graan (zie link, pagina's 49 & 56). Bron

Vragen over Milieubeleid

10 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Neumarkter Lammsbräu verklaart dat alle grondstoffen zijn gecertificeerd volgens het EU-Eco-verordening. Verder, alle bieren en bier-mix dranken zijn Naturland en Bioland gecertificeerd (zie link, bladzijde 10). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Neumarkter Lammsbräu publiceerde een volledig water voetafdruk van haar "eigen acties", die in 2015 op 57.739 m3 was (zie link, pagina 46-50). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Neumarkter Lammsbräu heeft bereikt 5,50 hl waterverbruik per hectoliter van dranken geproduceerd (zie link, pagina 50). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Neumarkter Lammsbräu brengt verslag uit over de duidelijke 'Key Performance indexen' (KPI's) die betrekking hebben op totalen van verpakkende materialen/gewicht per eenheid verkochte product (zie link, pagina 46-48). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Neumarkter Lammsbräu meldt het jaarlijkse afval door type, gewicht en manier van verwijdering en de netto afval van 620,6 ton in 2013 tot 403,1 ton in 2015 heeft verminderd (zie link, pagina 52-54). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Neumarkter Lammsbräu heeft een recycling en hergebruik van de snelheid van de vaste afvalstoffen van 52,3% (zie link, bladzijde 54). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie