Rank a Brand

Hoe duurzaam is Leeuw Bier?

Leeuw Bier & duurzaam


Leeuw
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Leeuw Bier, onderdeel van Haacht Brewery, heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Leeuw Bier zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Haacht Brewery plc
Hoofdkantoor: Valkenburg aan de Geul, Belgium
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Pilsner

Weet je meer over duurzaamheid & Leeuw Bier?

Leeuw Bier Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 October 2016 door Maarten
Laatst gecontroleerd: 20 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Brouwerij Haacht (merk eigenaar van Leeuw Bier) beschrijft verschillende initiatieven om het klimaat voetafdruk, zoals de productie van eigen, duurzame energie (zonnepanelen) en slim gebruik van verwarming. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Brouwerij Haacht publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse emissies van het klimaat te verminderen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Brouwerij Haacht communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Brouwerij Haacht communiceert niet up to date informatie over haar gas-emissiereductie van relatieve broeikasgassen per eenheid van productie. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Brouwerij Haacht meldt dat een groot gedeelte van haar brouwerij is bedekt met zonnepanelen. Brouwerij Haacht communiceert echter niet alle informatie over het percentage van de totale energie die uit hernieuwbare bronnen is verkregen. Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Brouwerij Haacht rapporteert niet over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten, en verwante broeikasgasemissies. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Brouwerij Haacht communiceert niet alle informatie over gebruik van ecologisch gecertificeerde grondstoffen in haar Leeuw Bier-producten. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Brouwerij Haacht rapporteert aan water zuivering faciliteiten hebben. Het is echter niet duidelijk wat het water gebruik per eenheid van bier is. Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Brouwerij Haacht rapporteert aan limiet wegwerp verpakkingen door het aanbieden van meer dan 90% van de producten in herbruikbare flessen en vaten. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Brouwerij Haacht implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, maar niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort wordt gepubliceerd. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Brouwerij Haacht noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval worden echter niet gespecificeerd. Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Brouwerij Haacht communiceert niet alle informatie over de globale recycling en hergebruik van de snelheid van de vaste afvalstoffen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie