Rank a Brand

Hoe duurzaam is Jupiler?

Jupiler & duurzaam


Jupiler
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Jupiler heeft het C-label behaald. Jupiler is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Anheuser-Busch InBev
Hoofdkantoor: Leuven, Belgium
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Jupiler?

Jupiler Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 19 October 2016 door Irene J.
Laatst gecontroleerd: 19 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Anheuser-Busch InBev (merk eigenaar van Jupiler) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de tenuitvoerlegging van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, bladzijde 14-15). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Anheuser-Busch InBev teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van 6.08 miljoen ton van CO2e in 2014 tot 5.20 miljoen ton van CO2e in 2015, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 14,5% (zie link, pagina 16). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Anheuser-Busch InBev stelt een doel om 10% van haar relatieve wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tussen 2012-2017. Een vermindering van de totale doelgroep is echter niet opgegeven (zie link, pagina 9). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Anheuser-Busch InBev heeft bereikt 8.27 kgCO2e/hl voor haar relatieve broeikasgasemissies (zie link, pagina 16). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Anheuser-Busch InBev rapporteert een gebruik van 10,9% energie uit hernieuwbare bronnen, met bijvoorbeeld on-site gegenereerde zonne-energie. Maar, in het algemeen soorten energie, bronnen en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven nog (zie link, pagina 7, 13 & 14). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Anheuser-Busch InBev rapporteert niet over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten, en verwante broeikasgasemissies. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Anheuser-Bisch InBev communiceert niet alle informatie over het gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde grondstoffen in de Jupiler bierproducten. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Anheuser-Busch InBev publiceerde een volledige water voetafdruk van haar eigen activiteiten. Totaal watergebruik in 2015 was 1.382 miljard hl (zie link, pagina 20). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Anheuser-Busch InBev 3,14 hl Wasserverbrauch pro Hektoliter der Produktion im Jahr 2015 erreicht hat (siehe Link, Seite 20). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Anheuser-Busch InBev meldt duidelijke doelstellingen om te minimaliseren van de verpakking, en streven vermindering verpakking met 100.000 ton tussen 2012-2017. In 2015, 90,700 ton al (zie link, pagina 6, 10 & 16). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 10. Echter, Anheuser-Busch InBev nog rapporteert niet op de verpakking volumes per eenheid product (Zie koppeling maken, pagina's 31-32). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Anheuser-Busch InBev implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afvalproductie. De totale voetafdruk van gerecycleerde materialen en afval materiaal licht gestegen vanaf 2014 (6.744.255 ton) 2015 (6.794.799 ton) (zie link, pagina 16). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Anheuser-Busch InBev recyclingpercentage van vaste afvalstoffen voor 2015 was ongeveer 98,8% (zie link, pagina 16). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie