Rank a Brand

Hoe duurzaam is Gulpener?

Gulpener & duurzaam


Gulpener
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Gulpener heeft het C-label behaald. Gulpener is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Gulpener Bierbrouwerij B.V.
Hoofdkantoor: Gulpen, The Netherlands
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Pilsner

Weet je meer over duurzaamheid & Gulpener?

Gulpener Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 19 October 2016 door Daantje
Laatst gecontroleerd: 19 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Gulpener implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van zijn klimaat, zoals kopen en de productie van hernieuwbare energie (zie link, bladzijde 17). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Gulpener steeg de totale klimaat voetafdruk van 1.124,192 kg CO2-uitstoot in 2014 op 1.257,459 kg CO2 in 2015, wat neerkomt op een stijging van 11,8%. Gulpener stelt haar klimaat voetafdruk deels werd gecompenseerd, maar specificeert niet de respectieve resulteren (zie link, bladzijde 17). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Gulpener heeft zich ten doel om 20% van hun klimaat emissies door 2019, ten opzichte van 2014 (zie link, bladzijde 17). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Gulpener heeft bereikt een efficiëntieniveau (Scope 1 & 2) van een CO2-uitstoot van de ongeveer 12,3 kg/hl CO2 (zie link, bladzijde 23). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Gulpener meldt dat 50% van de energie die zij gebruiken uit hernieuwbare bronnen. Dit is afkomstig van een regionale gisting plant (zie link, bladzijde 17). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Gulpener rapporteert dat meer dan 95% van de ingrediënten afkomstig zijn lokaal, maar geen afstand geeft en betekent vervoer en / of verwante broeikasgasemissies (zie link, pagina's 17-19). Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? De Gulpener bier is volledig ecologisch gecertificeerd, hetzij volgens "Milieukeur" of "EKO" (zie link, pagina 17, 18 & 36). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Gulpener publiceert haar water voetafdruk, die in 2015 op 38,387 m3 was (zie link, pagina 18 & 23). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Gulpener 6,4 hl water verbruik hectoliter productie heeft bereikt (zie link, pagina 18 & 23). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Gulpener rapporten te recyclen meer dan 95% van de consument verpakkingsmateriaal, dat het streeft naar meer recycling met 0,5% voor het volgende jaar, en dat 98% flessen werden teruggepakt voor hergebruik in 2015. Echter concrete statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 18, Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Gulpener communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties, die betrekking heeft op hoeveelheden per soort afval (zie link, pagina 18, 19 & 23). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Gulpener meldt een recyclingpercentage voor de consument verpakkingsmateriaal, maar niet voor haar vaste afvalstoffen (zie link, pagina 18, 19 & 23). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie