Rank a Brand

Hoe duurzaam is Guinness?

Guinness & duurzaam


Guinness
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Guinness heeft het D-label behaald. Merkhouder Diageo heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals het nemen van maatregelen om te besparen op energie- en afval. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Diageo plc
Hoofdkantoor: Dublin, Ireland
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Dunkel, Lager

Weet je meer over duurzaamheid & Guinness?

Guinness Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 October 2016 door Tara
Laatst gecontroleerd: 20 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Diageo (merk eigenaar van Guinness) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals verhoging van de energie-efficiëntie of ter bevordering van elektriciteit uit koolstofarme en hernieuwbare energiebronnen (zie link, bladzijde 29). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Diageo daalde haar klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 903,000 ton van CO2e in FY15, tot 845.000 ton van CO2e in FY16, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 6,5% (zie link, bladzijde 47). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Diageo is gericht op het verminderen van absolute broeikasgasemissies uit directe transacties met 50% in 2020 (basisjaar 2015) (zie link, bladzijde 47). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Diageo meldt een verhouding van de brutosteunintensiteit van 203g CO2e per liter verpakt product in FY16. Dit is 20,3 kg CO2e per hectoliter van productie (zie link, bladzijde 47). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Diageo rapporteert een gebruik van de hernieuwbare energiebronnen voor het directe energieverbruik van ongeveer 30,5%. Echter wordt geen gebruik van de hernieuwbare energiebronnen voor het indirecte energieverbruik gerapporteerd (zie link, bladzijde 29). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking voor koolstof uitstoot beleid vraag 8. Diageo stelt echter worden gepleegd om het aanschaffen van 100% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. De tussenliggende status echter niet is opgegeven (zie link, bladzijde 46). Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Diageo geeft informatie over vervoer uitstoot van broeikasgassen (bijvoorbeeld weg-of spoorwegvervoer gebruikt ongeveer 5,6 miljoen GigaJoule per jaar), maar is niet specifiek over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten en de respectieve klimaat voetafdruk (zie link, bladzijde 29). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Diageo communiceert niet alle informatie over het gebruik van milieuvriendelijke of biologische gecertificeerde grondstoffen in haar Guinness bierproducten. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Diageo publiceert de water voetafdruk van haar eigen activiteiten. Totaal watergebruik in FY16 was 21.277.804 m³ (zie link, pagina 31). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? In FY16, Diageo 5,11 hl waterverbruik per hectoliter van productie heeft bereikt (zie link, bladzijde 47). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Diageo meldt de doelstellingen om de totale verpakking met 15%, terwijl steeds meer gerecycleerde inhoud tot 45% en het maken van 100% van de verpakking van recyclebaar 2020 (basisjaar 2015) (zie link, bladzijde 48). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Diageo verslagen over duidelijke Key Performance indexen (KPI's) die betrekking op totalen van verpakkende materialen/gewicht per eenheid hebben (zie link, pagina 45-48). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Diageo meldt een doelstelling inzake het realiseren van nul afval naar stortplaatsen in 2020. Diageo meldt dat het verzonden 10,954 ton afval gestort in FY16, uit 889,993 ton in totaal (zie link, pagina 40). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Diageo meldt dat 878,824 ton van het totale afval wordt gebruikt of, uit 889,993 ton totale afval hergebruikt. Dit maakt in totale 98,75% afval gebruikt of gerecycleerd (zie link, pagina 40). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie