Rank a Brand

Hoe duurzaam is Grolsch?

Grolsch & duurzaam


Grolsch
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Grolsch heeft het D-label behaald, omdat te beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Grolsch zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Asahi Europe Ltd.
Hoofdkantoor: Enschede, The Netherlands
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Pilsner, Radler, Bockbier

Weet je meer over duurzaamheid & Grolsch?

Grolsch Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 October 2016 door Mario
Laatst gecontroleerd: 20 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Grolsch noemt initiatieven ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het energieverbruik door middel van recycling van materialen die worden gebruikt in de productie-installaties en het gebruik van biogas te verminderen (zie link, hoofdstuk 9). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? SABMiller (merk eigenaar van Grolsch) teruggebracht zijn totale klimaat voetafdruk van de activiteiten van de groepen van 2,2 miljoen ton van CO2e in FY12 tot 1,7 miljoenen tonnen CO2e in FY16, waarmee een vermindering van ongeveer 22,8% (zie link, bladzijde 21). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Grolsch stelt een doel om slechts 30% van hun impact op het klimaat in 2020 ten opzichte van 2008. Of haar internationale activiteiten vallen ook is niet duidelijk genoeg opgegeven ook. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Grolsch geboekt 5,28 kg CO2e per hectoliter bier voor haar relatieve broeikasgasemissies in het boekjaar 2015/16 in Nederland. Maar, de mondiale koolstof uitstoot efficiëntieniveau (zoals de productie in het Verenigd Koninkrijk) niet duidelijk genoeg is opgegeven. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? De Grolsch biogas faciliteit in Nederland produceert ongeveer 18% van het totale energieverbruik in de Grolsch brouwerij. Maar het totale aandeel van hernieuwbare energie die wordt gebruikt (met inbegrip van internationale operaties) bronnen, typen en additionaliteit van de elektriciteitsvoorziening niet duidelijk genoeg is opgegeven. Toch, een hernieuwbare energie hoger dan 10% is hoogst mogelijk gebruiken. Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Grolsch rapporteert niet over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten, en verwante broeikasgasemissies. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Grolsch geeft niet het totale gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde grondstoffen in haar producten (zie link, hoofdstuk 10). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? In het boekjaar 2015/16, was de absolute water voetafdruk van Grolsch in Nederland 9.173.888 hl. Maar, de water-voetafdruk op mondiaal niveau (zoals de productie in het Verenigd Koninkrijk) niet duidelijk genoeg is opgegeven (zie link, hoofdstuk 8). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? In 2016, Grolsch gebruikt 3,5 hl per hectoliter bier geproduceerd in Nederland. Echter haar relatieve water voetafdruk op mondiaal niveau (zoals de productie in het Verenigd Koninkrijk) niet duidelijk genoeg is opgegeven (zie link, hoofdstuk 8). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Grolsch implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het milieueffect van de verpakking, zoals de gewichtsvermindering van het van de kartonnen verpakking, die is ook 100% FSC gecertificeerd. Maar, Grolsch publiceert de verpakking volumes/gewichten per materiaal geen Typ (zie link, hoofdstuk 9). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Grolsch implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en verslagen een totale afval materiaal voetafdruk van 14.171,50 ton voor FY15 in Nederland. Zijn globale afvalmaterialen voetafdruk is echter niet opgegeven (zoals de productie in het Verenigd Koninkrijk). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Grolsch onderhoudt haar 99,8% recyclingpercentage in FY16 in Nederland. De globale resultaten echter niet is opgegeven (zoals de productie in het Verenigd Koninkrijk) (zie link, hoofdstuk 9). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie