Rank a Brand

Hoe duurzaam is Erdinger?

Erdinger & duurzaam


Erdinger
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 0 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Erdinger heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Erdinger zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Erdinger Weißbräu GmbH
Hoofdkantoor: Erding, Germany
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Bier, Weißbier, Weizen

Weet je meer over duurzaamheid & Erdinger?

Erdinger Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 October 2016 door Heinz
Laatst gecontroleerd: 20 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Erdinger communiceert om respectvol en in haar betrekkingen met de werknemers, klanten, het milieu en de maatschappij verantwoordelijk, maar geen informatie betreffende maatregelen ter bescherming van het klimaat zijn opgegeven. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Erdinger communiceert niet haar klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Erdinger communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Erdinger communiceert niet alle informatie over de gas-emissiereductie van relatieve broeikasgassen per eenheid van productie. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Erdinger communiceert niet alle informatie over het percentage van de energie die uit hernieuwbare bronnen is verkregen. Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Erdinger rapporteert niet over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten, en verwante broeikasgasemissies. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Erdinger communiceert niet alle informatie over het gebruik van ecologisch gecertificeerde grondstoffen in haar producten. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Erdinger communiceert niet alle informatie over de water voetafdruk van haar eigen activiteiten. Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Erdinger communiceert niet geen concrete informatie over het waterverbruik per eenheid product. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Erdinger communiceert niet alle informatie over de te nemen terug, materiaal gebruik en / of gewicht vermindering doelen/initiatieven/acties voor de productverpakking. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Erdinger communiceert niet elke concrete informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Erdinger communiceert niet alle informatie over de globale recycling en hergebruik van de snelheid van de vaste afvalstoffen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie