Rank a Brand

Hoe duurzaam is Duvel?

Duvel & duurzaam


Duvel
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Duvel heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consument onduidelijk in hoeverre Duvel zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Duvel Moortgat Group
Hoofdkantoor: Puurs, België
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Duvel?

Duvel Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 October 2016 door Maarten
Laatst gecontroleerd: 20 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? De groep Duvel Moortgat (merk eigenaar van Duvel) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen op haar brouwerij en het gebruik van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Duvel Moortgat groep publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot te verminderen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Duvel Moortgat groep communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Duvel Moortgat groep communiceert niet up to date informatie over haar gas-emissiereductie van relatieve broeikasgassen per eenheid van productie. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Duvel Moortgat groep rapporteert dat 12.500 m2 bij brouwerij is bedekt met zonnepanelen. Echter, het is niet duidelijk welk percentage van de momenteel gebruikte energie komt uit hernieuwbare bronnen. Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Duvel Moortgat groep meldt dat de hop wordt gebruikt als een ingrediënt van de Duvel bier zijn afkomstig uit Slovenië en de Tsjechische Republiek, maar rapporteert niet de bijbehorende broeikasgasemissies. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Duvel Moortgat groep communiceert niet alle informatie over het gebruik van ecologisch gecertificeerde grondstoffen in de Duvel-producten. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Brouwerij Duvel Moortgat groep vermeldt dat water zuivering systemen, en om te minimaliseren van de hoeveelheid water gebruikt per eenheid van bier. Maar het bedrijf heeft geen nog verslag de werkelijke prestaties, noch de totale water voetafdruk. Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Duvel Moortgat groep verkoopt ongeveer 99% van hun producten in de Benelux in herbruikbare flessen en vaten. Dit is echter niet gespecificeerd voor andere markten. Maar de kratten bier hebben plaatsgemaakt voor kratten vervaardigd uit gerecycled polyethyleen, die kan worden beschouwd als een goede praktijk. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Duvel Moortgat groep implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, maar niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort wordt gepubliceerd. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Duvel Moortgat groep communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Duvel Moortgat groep heeft nog geen verslag het recyclen / hergebruik tarief voor de afvalverwerking. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie