Rank a Brand

Hoe duurzaam is Brand?

Brand & duurzaam


Brand beer
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Brand heeft het C-label behaald. Brand is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Heineken N.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Brand?

Brand Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 19 October 2016 door Barry
Laatst gecontroleerd: 19 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

6 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Heineken Nederland (merk eigenaar van Brand) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals betrekking heeft op energie-efficiëntie of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 10-12). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Heineken Nederland heeft zijn totale klimaat voetafdruk opgegeven. Maar, op groep niveau Heineken heeft verminderd de totale eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 1.887.193 ton van CO2e in 2013 naar 1.524.716 ton van CO2e in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 19,3% (zie link, bladzijde 1). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Heineken groep communiceert verschillende specifiek verwante doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor het jaar 2020. Waardoor Heineken groep heeft zich ten doel om 40% van de emissies van haar klimaat in productie in 2020 in vergelijking met het referentiejaar 2008, respectievelijk 4% bij het nemen van 2015 als basis-jaar (p.6) Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? In 2015, Heineken Nederland 5,1 kg CO2e uitstoot per hectoliter van de productie heeft bereikt (zie link, pagina 12). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Heineken Nederland communiceert dat 31,9% van de energie in Brand brouwerij in Wylre zijn gegenereerd op basis van hernieuwbare energiebronnen (-22% t.o.v. 2014). De bronnen, de soorten en de additionaliteit van de voorziening niet echter zijn opgegeven (zie link, pagina 13). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Heineken Nederland enkele van de ingrediënten lokaal bronnen, maar doet niet verslag duidelijk genoeg over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten, en verwante broeikasgassen (zie link, pagina 5 & 15). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Heineken Nederland stelt dat duurzame brouwerij nauwelijks verwerkt was op 10.000 ton in 2015, maar niet communiceert concrete informatie over het totale aandeel van ecologisch gecertificeerde grondstoffen in de producten van het merk bier (zie link, pagina 5 & 15). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Heineken Nederland heeft een compleet eigen bewerkingen water voetafdruk, die bedroeg 7,5 miljoen m3 in 2015 gepubliceerd (zie link, pagina 9). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Heineken Nederland specifieke waterverbruik in 2015 was 3,9 hl per hl / alcohol (zie link, pagina 9). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Heineken Groep implementeert maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, zoals licht gewicht van haar producten of de verpakking ervan meten gerelateerde klimaat emissies. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 20-24). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Heineken Groep implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afvalproductie en een overzicht van de jaarlijkse afval door type, gewicht en reducties bereikt tussen 2013 en 2015 (zie link, pagina 2). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Heineken Groep rapporteert een globale recyclingpercentage van 94% voor het jaar 2015 (zie link, pagina 22 & 23). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie