Rank a Brand

Hoe duurzaam is Bitburger?

Bitburger & duurzaam


Bitburger
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Bitburger heeft het D-label behaald. Bitburger heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Bitburger Braugruppe GmbH
Hoofdkantoor: Bitburg, Germany
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Bier, Pils, Pilsner, Radler

Weet je meer over duurzaamheid & Bitburger?

Bitburger Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 19 October 2016 door Mario
Laatst gecontroleerd: 19 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Bitburger Braugruppe (merk eigenaar van Bitburger) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bitburger Braugruppe is nog niet gepubliceerd van een totale klimaat voetafdruk van eigen activiteiten, maar alleen de rapporten die klimaat voetafdruk bestaan voor alle sites en sommige product sinds medio 2015. Maar concrete cijfers zijn nog niet gepubliceerd. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Bitburger Braugruppe communiceert niet tastbare informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 7). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Bitburger Braugruppe communiceert niet duidelijke informatie over haar relatieve broeikasgasemissies per eenheid van de productie. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Sinds 2012 opgewekte Bitburger Braugruppe gebruikt om 100% 'OK-macht-Label' gecertificeerd (55.000 MWh) of eigen energie (19.516 MWh) uit hernieuwbare bronnen. Maar het is niet duidelijk welk percentage van het totale energieverbruik (warmte & elektriciteit) wordt gedekt door hernieuwbare energie (zie link, pagina 5). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Bitburger verslag geen over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten, en verwante broeikasgasemissies. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Bitburger noch Bitburger Gruppe communiceren alle informatie over het gebruik van biologisch gecertificeerde grondstoffen in haar producten. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Bitburger Braugruppe verslagen te hebben gebruikt 2.479,974 m3 water in 2014 voor zijn gehele activiteiten (zie link, pagina 6). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? In 2014 was de Bitburger Braugruppe water voetafdruk 3.48 hl per hectoliter (zie link, pagina 6). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Bitburger Braugruppe verslagen over de verschillende maatregelen in verband met duurzame consumentenverpakking. Bijvoorbeeld: in 2014 werd de Bitburger Braugruppe het totale aandeel van herbruikbare flessen gebruikt 94,5% in Duitsland, en 89,9% totaal (inclusief export) (zie link, pagina 5). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking voor milieu vraag 10. Echter wordt geen balancing over verpakkende materialen doorgegeven. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bitburger communiceert niet elke concrete informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Bitburger Braugruppe´s recyclingpercentage voor 2012 was 98%. Meer recente resultaten worden niet gepubliceerd (zie link, pagina 31). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie