Rank a Brand

Hoe duurzaam is Bavaria?

Bavaria & duurzaam


Bavaria
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Bavaria heeft het E-label behaald, omdat te beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Bavaria zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Bavaria N.V.
Hoofdkantoor: Lieshout, The Netherlands
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Pilsner

Weet je meer over duurzaamheid & Bavaria?

Bavaria Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 19 October 2016 door Jungyeon
Laatst gecontroleerd: 19 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Bavaria groep (merk eigenaar van Beieren) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in de brouwerijen of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, bladzijde 29). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Bavaria groep teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van eigen activiteiten (voor bierproductie) op haar brouwerij in Lieshout van 27,473 ton CO2 in 2013 naar 25,596 ton CO2 in 2015, waarmee een vermindering van ongeveer 6,9%. Een klimaat voetafdruk van wereldwijde activiteiten is echter niet opgegeven (zie link, bladzijde 58). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Bavaria groep communiceert niet duidelijke informatie over de totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 7 & 8). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Bavaria groep heeft bereikt 4,7 kg CO2/hl voor haar relatieve koolstof-uitstoot op haar brouwerij in Lieshout. Maar, de mondiale koolstof uitstoot efficiëntieniveau (bijv productie in Rusland en Zuid-Afrika) van Bavaria merk is niet duidelijk genoeg aangegeven (zie link, pagina's 29 & 58). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Bavaria maakt gebruik van hernieuwbare energie zoals de generatie van on-site gegenereerde zonne-energie. Echter geen gegevens over het totale gebruik van hernieuwbare energie zijn opgegeven (zie link, pagina 7, 32 & 58). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Bavaria meldt de vermindering van de energie in het vervoer, en dat sommige grondstoffen lokaal afkomstig zijn. Maar het doet niet publiceren een klimaat voetafdruk die specifiek betrekking hebben op het vervoer van ingrediënten (zie link, pagina 32-37). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Bavaria-groep stelt dat eind 2015 40% van de aankopen van de grondstoffen (met uitzondering van gerst) werden duurzaam geproduceerd, volgens haar eigen normen (die niet verder is opgegeven). Welke delen kan worden beschouwd als ecologisch gecertificeerde echter niet is opgegeven (zie link, bladzijde 33). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Bavaria groep publiceerde een volledige water voetafdruk van haar eigen activiteiten in Nederland, maar specificeert niet de water voetafdruk op mondiaal niveau (bijvoorbeeld productie in Rusland en Zuid-Afrika) (zie link, pagina 26 & 58). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Bavaria groep 3.9 hl waterverbruik per hectoliter van productie in Nederland heeft bereikt, maar specificeert niet de relatieve water voetafdruk op mondiaal niveau (bijvoorbeeld productie in Rusland en Zuid-Afrika) (zie link, pagina 26 & 58). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Bavaria Groep rapporteert een vermindering van de duidelijke doelstelling voor het klimaat emissies van verpakking (20% in 2020, met basisjaar 2008). Evenwel statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet zijn opgegeven maar (zie link, pagina 8 & 35). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Bavaria Groep rapporteert de jaarlijkse afval door type, gewicht, manier van verwijdering en reducties gerealiseerd in Nederland. Zijn globale afvalmaterialen voetafdruk is echter niet opgegeven (bijvoorbeeld productie in Rusland en Zuid-Afrika) (zie link, pagina 60). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Bavaria Groep rapporteert haar recycling en hergebruik van tarief van haar vaste afvalstoffen in Nederland, wat neerkomt op ongeveer 99,5 procent. De globale resultaten echter niet is opgegeven (bijvoorbeeld productie in Rusland en Zuid-Afrika) (zie link, pagina 60). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie