Rank a Brand

Hoe duurzaam is Amstel?

Amstel & duurzaam


Amstel
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Amstel heeft het C-label behaald. Amstel is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Heineken N.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Pilsner

Weet je meer over duurzaamheid & Amstel?

Amstel Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 June 2018 door Mario
Laatst gecontroleerd: 2 June 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

5 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Heineken group (merk eigenaar van Amstel) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals betrekking heeft op energie-efficiëntie of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 138-140). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Heineken groep afgenomen zijn totale eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 1.838 Kton van CO2e in 2014 naar 1.572 Kton van CO2e in 2016, zijn, waarmee een vermindering van ongeveer 14,5% (zie link, bladzijde 1). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Heineken groep communiceert verschillende specifiek verwante doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor het jaar 2020. Waardoor Heineken groep stelt een doel te verminderen van 40% van de emissies van haar klimaat in productie in 2020 in vergelijking met het referentiejaar 2008 (zie link, pagina 138). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Heineken groep heeft bereikt 6,1 kg CO2e emissies per hectoliter van productie. Dit aantal bevat ook alle merken die deel uitmaken van de Heineken groep (zie link, pagina 138). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Heineken Groep rapporteert voor 2017 te hebben gebruikt 14% hernieuwbare energie op het totale verbruik in elektriciteit en warmte (bijvoorbeeld windenergie in Mexico, biomassa in Brazilië). Maar, bronnen, types en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 139 & 150). Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Heineken groep bronnen van enkele van de ingrediënten lokaal, maar rapporteert niet duidelijk genoeg over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten, en verwante broeikasgassen uitstoot (zie link, pagina 7, 134-139 & 150). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Heineken Groep rapporteert een aandeel van 28% van de grondstoffen komen uit duurzame bronnen in 2017. Maar daarmee het verwijst naar de principes van ' duurzame landbouw initiatief (SAI)' alleen, maar geen andere regelingen in aanmerking (zie link, pagina 140, evenals de verwijzing op de volgende vraag). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Heineken groep heeft een compleet eigen bewerkingen water voetafdruk, die in 2017 op 86 miljoen m3 was gepubliceerd (4,1% (82,5 miljoen m3) ten opzichte van 2016) (zie link, pagina 136). Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Van de Heineken groep specifieke waterverbruik in 2015 was 3,7 hl per hl / alcohol (zie link, pagina 6). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Heineken Groep implementeert maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, zoals licht gewicht van haar producten of de verpakking ervan meten gerelateerde klimaat emissies. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 20-24). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Heineken Groep implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afvalproductie en een overzicht van de jaarlijkse afval door type, gewicht en reducties bereikt tussen 2013 en 2015 (zie link, pagina 2). Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Ondanks dit moment in eerdere verslagen rapporteert Heineken groep niet een up-to-date global recyclingpercentage. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie