Rank a Brand

Hoe duurzaam is Alfa?

Alfa & duurzaam


Alfa
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Alfa heeft het D-label behaald. Alfa heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Alfa
Hoofdkantoor: Schinnen, The Netherlands
Sector: Biermerken
Categorieën : 
Free Tags: Pilsner

Weet je meer over duurzaamheid & Alfa?

Alfa Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 October 2016 door Trix
Laatst gecontroleerd: 20 October 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 10
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Alfa implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de aankoop van groene elektriciteit en het installeren van energie-efficiënte LED-verlichting. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Alfa daalde eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 1.508 k ton CO2 in 2014 tot 1.454 k ton CO2 in 2015. Dit betekent een vermindering van ongeveer 3,6%. CO2-emissies voor de aardgasvoorziening worden gecompenseerd door de geverifieerd Carbon Standard (VCS) maar sinds 2016, en hernieuwbare energie wordt gebruikt voor de elektriciteit. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Alfa stelt een doel om 20% van hun impact op het klimaat door 2021 ten opzichte van 2016. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 10 kg C02 per hectoliter bier? Alfa geboekt 9,8 kg CO2 per hectoliter bier voor haar relatieve broeikasgasemissies in 2016. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 8,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 7 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) afgelopen jaar een uitstoot gerealiseerd beneden het niveau van 5,5 kg C02 per hectoliter bier? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
8. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Alfa rapporteert met behulp van 100% groene energie voor elektriciteit en gas, maar is niet duidelijk genoeg over het soort energie, bronnen en additionaliteit van de voorziening. Bron
9. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk de CO2 voetafdruk bekend gemaakt voor het transport van de ingrediënten? Alfa rapporteert niet over de oorsprong en het vervoer van ingrediënten, en verwante broeikasgasemissies. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 5% van het totale volume? Alfa geeft niet het totale gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde grondstoffen in haar producten, maar Staten dat haar hop biologisch is gecertificeerd. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 10% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 25% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 50% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 75% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde grondstoffen voor tenminste 90% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Alfa implementeert maatregelen ter vermindering van het waterverbruik en een niveau van 4,8 hl/hl rapporten in 2016, maar communiceert niet alle informatie over de absolute water-voetafdruk van haar eigen activiteiten. Bron
8. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 5 hectoliter per hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een gemiddeld waterverbruik lager dan 4 hectoliters bij de productie van 1 hectoliter bier? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Alfa implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het milieueffect van de verpakking en rapporten te maken gebruik van herbruikbare flessen en vaten tot 100%. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 10. Echter, Alfa nog rapporteert niet op de volumes van de verpakkingen per eenheid product. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Alfa rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
13. Is afgelopen jaar teminste 99,5% van het afval van het merk (bedrijf) hergebruikt of gerecycled? Alfa communiceert niet specifieke informatie over de globale recycling en hergebruik van de snelheid van de vaste afvalstoffen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 0
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie