Rank a Brand

Hoe duurzaam is Del Monte?

Del Monte & duurzaam


Del Monte
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 22

Samenvatting duurzaamheid

Del Monte heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Del Monte zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Fresh Del Monte Produce Inc.
Hoofdkantoor: San Fransisco, California, USA
Sector: Bananen & Ananas
Categorieën : Bananen, Ananas
Free Tags: Rainforest Alliance

Weet je meer over duurzaamheid & Del Monte?

Del Monte Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 January 2016 door Eefje
Laatst gecontroleerd: 23 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Del Monte implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaatverandering, zoals het gebruik van energie efficiënte verlichting, koeling en energiebesparende apparaten (zie link, pagina 12). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Del Monte publiceren niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Dole communiceren niet haar hernieuwbare energie-beleid, als het merk een heeft. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Del Monte inlichtingen niet op totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Del Monte verstrekt geen concrete informatie over maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, en resultaten bereikt. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 5% van zijn totale productie? Del Monte verslagen na te streven milieu en duurzaamheid certificeringen, zoals de Rainforest Alliance, maar specificeert niet welke delen van de tropische vruchten producten kan worden beschouwd als biologisch gecertificeerd (zie link, pagina 17, en zie link op de volgende vraag). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde bananen en ananas voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Del Monte implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de consument en productverpakking en rapporten op een aantal resultaten, maar niet haar jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal publiceren type (zie link, pagina 14-15, 22-23). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Del Monte implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van haar afvalstoffen voetafdruk en rapporten op een aantal resultaten, maar niet haar jaarlijkse afval volumes/gewichten per materiaal publiceren type (zie link, pagina 6-15). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Del Monte verstrekt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen ter verbetering van de boeren werken en levensomstandigheden, die verder dan certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Del Monte verslagen na te streven milieu en duurzaamheid certificeringen, zoals de Rainforest Alliance, maar niet aangeven welke delen van de tropische vruchten producten als sociaal gecertificeerd kan worden beschouwd (zie link, pagina 17, en zie link op de volgende vraag). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor 100% bananen en ananassen in die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van bananen en ananas producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume bananen en ananas vertegenwoordigen? Del Monte voorziet niet in een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron