Rank a Brand

Hoe duurzaam is Vimma?

Vimma & duurzaam


Vimma
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Vimmacompany Oy
Hoofdkantoor: Vantaa, Finland
Sector: Baby & kinder kleding
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Vimma?

Vimma Duurzaamheid Score Rapport

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Vimmacompany Oy publiceert niet de klimaat voetafdruk van eigen verrichtingen, van 2018 tot 2017. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Vimmacompany Oy deelt haar beleid inzake hernieuwbare energie niet mee. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Vimmacompany Oy heeft geen klimaat voetafdruk van zijn leveringsketen van 2016 tot 2018 gepubliceerd. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Vimmacompany Oy communiceert geen informatie over de klimaat voetafdruk in de richting van een klimaat neutraliteit doel voor haar eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Vimmacompany OY Staten het maakt voornamelijk gebruik van milieuvriendelijke voorkeur vezels, zoals ecologisch geproduceerde katoen en jersey en gerecycleerde materialen. Het totale aandeel van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen wordt echter niet doorgegeven. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Vimmacompany Oy communiceert geen informatie over een milieubeleid om alle gevaarlijke chemicaliën uit de hele levenscyclus en alle productieprocedures te elimineren om de kleding te maken. Echter, al haar kledingstukken worden geproduceerd in Finland en Estland landen die laag risicolanden als hoge milieunormen worden gehandhaafd door de wet. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Vimmacompany Oy rapporteert niet het percentage gerecycleerde of hernieuwbare materialen dat wordt gebruikt voor zijn consumentenverpakking, noch jaarlijkse reducties of beste praktijken met betrekking tot het verpakkingsmateriaal. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Vimmacompany Oy communiceert geen informatie over haar beleid inzake afvalvermindering. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Vimmacompany Oy moedigt consumenten aan om kleding te recyclen door Emmy, een Finse online tweedehands winkel, en verkoopt ook daar zijn eigen afzet producten. Vimmacompany Oy publiceert geen informatie of resultaten van deze samenwerking. Voorts schijnt de Web-pagina onvolledig te zijn. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Vimmacompany Oy communiceert geen informatie over een gedrags code (CoC) of het voortgangsrapport. Echter, alle kleding productie is in laag risicolanden Finland en Estland. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Alle producten zijn gemaakt in Finland en Estland, die laag risicolanden als hoge milieunormen worden gehandhaafd door de wet. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Vimmacompany Oy verstrekt geen significante lijst van directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Alle producten zijn gemaakt in Finland en Estland, die laag risicolanden als hoge milieunormen worden gehandhaafd door de wet. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Alle Vimma producten worden vervaardigd in Estland, dat is een laag risico land. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Vimmacompany Oy rapporteert zijn stoffen fabrikanten zijn gevestigd in Finland en in de Baltische regio. Het blijft echter onduidelijk in hoeverre de stoffen leveranciers in het Oostzeegebied in landen met een laag risico opereren. Vimmacompany Oy openbaart geen duidelijke resultaten van zijn uitgevoerde maatregelen om arbeidsvoorwaarden bij zijn stoffen fabr Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Vimmacompany Oy heeft niet bekendgemaakt enige verbintenis tot een levende loon benchmark, maar alle kledingfabrikanten bevinden zich in laag risicolanden waar wetten voorzien in een levend loon. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Vimmacompany Oy rapporteert niet over de duur van de zakelijke relaties met leveranciers, noch over een strategie om de productie te concentreren op een beperkt aantal leveranciers. Vimmacompany Oy vermeldt verder geen het bezitten van om het even welke fabrieken noch vertelt de aantallen van fabrieken. Bron