Rank a Brand

Hoe duurzaam is Reima?

Reima & duurzaam


Reima
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Reima Oy
Hoofdkantoor: Vantaa, Finland
Sector: Baby & kinder kleding
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Reima?

Reima Duurzaamheid Score Rapport

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Reima heeft een doel voor een kleinere carbon footprint en het WWF's Green Office-programma deelneemt. Reima meldt dat ze willen beginnen met het meten van de CO2-uitstoot van hun hele operaties. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Reima meldt dat zij proberen om ervoor te zorgen 100% hernieuwbare energie voor de HQ. Echter Reima rapporteert niet de hernieuwbare energie-beleid ieder verder. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Reima noemt het een doel om zijn absolute klimaat voetafdruk heeft, maar dit is het doel van een relatieve vermindering met geen concrete tijdlijn of percentage. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Reima wordt melding gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur vezels zoals Lyocell, biologisch katoen en gerecyclede vezels. In 2018, ongeveer 2% van de Reima aankoop volume gemaakt met deze milieuvriendelijke materialen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Door Reima gebruikte materialen komt moet voldoen aan de Öko-Tex 100. deze norm niet in aanmerking voor deze vraag omdat ze geen criteria voor chemische gebruik tijdens de productiefasen omvatten. Reima vermeldt ook Bluesign® welke standars in aanmerking komen. Het blijft echter onduidelijk hoe ver het heeft betrekking op de productie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Reima communiceert dat hun producten vrij van PFK's, PTFE en PVC zijn, maar het is niet duidelijk of dit ook voor alle stadia van de productie geldt. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Reima rapporten met behulp van alleen recyclebare papieren draagtassen. Het vermeldt praktijken op het vermijden van onnodige verpakkingen en rapporten liever van hergebruik en recycling van verpakkingsmaterialen geven enkele voorbeelden van vermindering. Reima rapporteert echter niet het totale percentage van gerecyclede of hernieuwbare materialen noch jaarlijkse kortingen voor haar totale consumentenverpakking. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Reima communiceert de afvalvermindering beleid en geeft enkele voorbeelden, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Reima werkt samen met Emmy, een Finse online tweedehands winkel. Reima biedt ook het beschadigde of defecte product gerepareerd indien mogelijk, al was het goedkoper om in plaats daarvan bieden van een nieuw product te leveren sommige reserveonderdelen. Momenteel Reima is het testen van Reima Play leasing service voor kinderkleding. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? undefined Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Reima verslagen over het belang van de gelokaliseerde Leveranciermanagement prestaties en intensieve samenwerking met zowel fase I en fase II leveranciers (bijvoorbeeld regelmatige bezoeken aan fabrieken, Reima de eigen controle-systeem en de jaarlijkse dag van de leverancier van de Reima). Reima rapporteert echter niet op een klacht mechanisme binnen fabrieken. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Reima beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in de BSCI/WRAP. Aantal Reima van leveranciers SA8000 gecertificeerd zijn en sommige leveranciers zijn van laag risico landen. Nog, er is geen duidelijke rapportage over resultaten, geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Reima meldt een aantal van zijn productie is SA8000 compliant, maar niet publiekelijk rapporteren in hoeverre. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Reima openbaart geen duidelijke resultaten van zijn uitgevoerde maatregelen om arbeidsvoorwaarden bij zijn stoffen fabrikanten (Tier II) te verbeteren. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Reima heeft niet bekendgemaakt enige verbintenis tot een levende loon benchmark. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken? Reima biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? 17% van Reima productie komt uit Finland, een land laag risico. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? undefined Bron