Rank a Brand

Hoe duurzaam is Papu Stories?

Papu Stories & duurzaam


Papu Stories
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 22 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Is Papu Stories een eerlijk merk? We hebben het merk nog niet kunnen beoordelen op haar prestaties voor verantwoord ondernemen. Bent u reuzebenieuwd? Steun dan ons onderzoek, we gaan graag voor u aan de slag met de beoordeling. Zie de rechterzijde van de pagina!

Merkhouder: n.e.i
Hoofdkantoor: n.e.i
Sector: Baby & kinder kleding
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Papu Stories?

Papu Stories Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 April 2019 door Shilpa
Laatst gecontroleerd: 16 April 2019 door Shilpa

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Pajo Design Oy publiceert geen het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen, van 2018 tot 2017. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Pajo Design Oy meldt hun twee Kantoor/winkelruimte gebruik hydro-elektriciteit, maar het is niet duidelijk over de bronnen en de additionaliteit. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Pajo Design Oy heeft elk klimaat voetafdruk van de supply chain vanaf 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Pajo Design Oy plannen voor het berekenen van zijn CO2-voetafdruk. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Pajo Design Oy zegt ze wilt berekenen van de totale koolstofvoetafdruk overwegen alle het bedrijf en de voetafdruk te verminderen. Er zijn echter nog geen concrete resultaten. Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Pajo Design Oy meldt dat het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur vezels, zoals gerecycleerde materialen, biologische katoen en wol 95% van zijn productie. Verhoudingen van verschillende materialen zijn niet duidelijk dat een aandeel hoger is dan 5% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Pajo Design Oy meldt dat het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur vezels, zoals gerecycleerde materialen, biologische katoen en wol 95% van zijn productie. Verhoudingen van verschillende materialen zijn niet duidelijk dat een aandeel hoger is dan 10% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Pajo Design Oy meldt dat het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur vezels, zoals gerecycleerde materialen, biologische katoen en wol 95% van zijn productie. Verhoudingen van verschillende materialen zijn niet duidelijk dat een aandeel hoger is dan 25% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Pajo Design Oy meldt dat het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur vezels, zoals gerecycleerde materialen, biologische katoen en wol 95% van zijn productie. Verhoudingen van verschillende materialen zijn niet duidelijk dat een aandeel hoger is dan 50% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Alle producten worden gemaakt in Finland en Estland die laag risico landen als strenge milieunormen worden afgedwongen door de wet. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 7. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Pajo Design Oy rapporten met behulp van gerecycled/hernieuwbare en kunststof verpakkingsmaterialen. Het rapporteert echter niet het totale percentage van gerecyclede of hernieuwbare materialen noch jaarlijkse kortingen voor haar totale consumentenverpakking. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Pajo Design Oy noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Het geeft een voorbeeld van het gebruik van overgebleven materialen in productie. Ze worden gebruikt voor nieuwe producten, verkocht aan klanten of andere marktdeelnemers. Pajo Design Oy rapporteert echter niet over de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Pajo Design Oy noemt dat haar filosofie is het produceren van langdurige textiel, bijvoorbeeld instelbare formaten (voor kleine maten), unisex en tijdloze collecties. Bovendien Papu noemt om samenwerking met tweedehands markten en wil stimuleren mensen recycle kledingstukken. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

14 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Papu design Oy heeft haar eerste gedrags code gepubliceerd in het begin van 2019, dus er is nog geen voortgangsrapportage beschikbaar. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Alle producten zijn gemaakt in Finland, Estland en Portugal, die laag risicolanden en hoge arbeidsnormen worden afgedwongen door de wet. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Papu design Oy publiceert zijn fabrikanten en hun adressen. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Papu design Oy heeft een complete lijst van haar stoffen fabrikanten gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Alle Papu Design Oy producten worden gemaakt in laag risico landen in Europa. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Pajo Design Oy produceert alle kledingstukken in Finland 13,8%, Estland en Litouwen 22,4% en Portugal 63,3% (Tier1) die laag risico landen. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Papu design Oy publiceert een lijst van zijn stoffen leveranciers die allemaal in landen met een laag risico zijn gevestigd Finland, Litouwen en Portugal. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Papu design Oy heeft een overzicht gegeven van de productielanden en produceert alleen in landen met een laag risico. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Pajo Design Oy meldt het heeft gewerkt voor twee jaar met haar belangrijkste leveranciers en dat het streeft naar lange zakelijke relaties. Pajo Design Oy verder vermeldt niet bezitten van alle fabrieken. Bron